Actie 'Helden om de hoek'.
Tuesday 29 March 2011
Van de redactie.

Kortgeleden kreeg de redactie een email van de gemeente Delfzijl. Nu krijgen we dat wel vaker, dus op zich is het niets bijzonders, maar deze mail was toch wel een aangename verrassing. Er stond onder andere het volgende in geschreven: Beste redactieleden van de Midhoester, U bent ‘onze helden’! Helden die iets betekenen voor de samenleving. De helden die zich belangeloos inzetten voor het maken en verspreiden van dorps- en wijkkranten en hiermee anderen in hun leefomgeving voorzien van plaatselijk nieuws. De actie ‘Helden om de Hoek’ is een gezamenlijk initiatief van Rabobank Noord-Groningen, Akzo Nobel en de gemeente Delfzijl. De actie is bedoeld om vrijwilligers in het zonnetje te zetten en vrijwilligerswerk meer aandacht te geven en te steunen. Voor 2011 hebben wij besloten dat de redactieleden van dorps- en wijkkranten onze helden zijn. Wij stellen uw dorpskrant een bedrag ter beschikking. De invulling van het bedrag is aan u, maar komt volledig ten goede aan uw dorps- of wijkkrant. Wij vragen u alvast na te denken over een idee. … Wij als redactie waren blij verrast en begonnen meteen te brainstormen. Al langere tijd spelen we met het idee om eens een Midhoester in kleur uit te brengen. Maar vanwege de hoge kosten is dit er nog niet van gekomen. Dus is dit onze kans! Ons idee is om een bewaarnummer in kleur uit te brengen. Met als doel een beeld te geven van Meedhuizen en haar inwoners in 2011. We willen daarvoor de jongste en de oudste inwoner interviewen en fotograferen, en wat daar tussenin zit. Omdat we niet iedereen kunnen interviewen willen we een dwarsdoorsnede van de Midhoester bewoners portretteren. We zijn op zoek naar de jongste inwoner, iemand van 10 jaar, iemand van 20 jaar, iemand van 30 jaar enzovoort.En daar hebben we de hulp van de Midhoesters bij nodig. Want wie is eigenlijk de jongste inwoner? En wie is de oudste? Wij zijn erg benieuwd! Dus ben je 0 jaar, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 of misschien zelfs wel 90 jaar en wil je met een uitgebreid inteview en een
mooie foto in ons bewaarnummer? Of weet je iemand die ervoor in aanmerking zou kunnen komen? Neem dan kontakt op met een van de redactieleden. Dit kan via de email adressen die je voorop de krant vindt, maar een briefje bij Brenda Wildeman (Hoofdstraat 30) in de bus mag ook. Waarschijnlijk zal het bewaarnummer van de Midhoester in december uitkomen. Dus het geduld van de Midhoesters wordt nog even op de proef gesteld. We denken dat iedereen het een leuk idee vindt en we hopen op vele reacties!
 
Volgende >