Mit ainander
Zangvereniging 'Akkoord'
Saturday 22 December 2007

noten

Akkoord!

Bijna een jaar geleden bestond zangvereniging 'Akkoord' al weer 20 jaar, de in 1986 opgerichte vereniging gaat voortvarend uit de start-blokken met 40 leden.
In die tijd bestond de groep voor de helft uit Midhoesters en de andere helft uit Wagenborgers. "Nu is die verhouding er nog steeds." zegt Hans Valentien.
Zover hij weet is de Zang-vereniging opgericht door Piet Koster, Frans Schmölzer en de toenmalige dierenpensionhouder.
Met ons 20-jarig bestaan zijn we een boottochtje gaan maken vanuit Oosterwijtwerd tot Appingedam over de Marne en weer terug. Nadien hebben we lekker gebarbequed.

Zangvereniging Akkoord zingt voornamelijk populair modern/classieke muziek in verschillende talen/dialecten Engels, Duits, Gronings en Nederlands.

Lees meer...
 
Oet de olle deus.
Saturday 22 December 2007

makkers

Martin Beuker.

Alle mensen in Meedhuizen zijn jong, of zijn het in ieder geval geweest. Dat geldt ook voor mijn generatie. Als je zaterdags op het voetbalveld loopt kun je zien dat een aantal van ons nog steeds die illusie koestert, en waarom ook niet?!
In de tijd dat wij de lagere school doorliepen - die toen nog modern was - hadden we geen plee-steesions, iks-boksen etc. We hielden ons dan ook met andere dingen bezig. Eén van onze favoriete bezigheden was oorlog voeren en bij voorkeur tegen fictieve tegenstanders (dat lijkt dan toch wèl weer op een computerspel).
Regelmatig trokken we er zaterdags op uit.

Iedereen had een poging gedaan om er als een soldaat uit te zien, met als resultaat een soort vreemdelingenlegioen. Maar dat bestaat volgens mij dan ook uit de gevaarlijkste soldaten!
Op de foto’s is te zien dat we klaar staan voor een missie diep in de landerijen van boer Vis, tegenwoordig van de familie Ruiter. Daar stond en staat nog steeds een bunker die we eerst innamen en vervolgens als hoofdkwartier gebruikten.
We waren altijd beducht op aanvallen vanuit Tjuchem, toendertijd in onze ogen een vijandig dorp.

Lees meer...
 
Gebouwencomplex.
Thursday 04 October 2007

Update... Peuterspeelzaal 2007

In de afgelopen jaarvergadering is een plan van aan-pak voorgesteld en goed-gekeurd om de nijpende financiële situatie rondom het gebouwencomplex "bestaande uit de jeugdkantine, het dorpskantoor en de peuter-speelzaal" structureel te verbeteren.
In dat kader heeft het bestuur van Dorpsbelangen een werkgroep benoemd om bovenstaande doelstelling te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een sterk verbeterde financiële positie.
Diverse sponsoren zijn aangeschreven en/of benaderd, waardoor de eerste ‘druk’ is weggenomen. Daarnaast is hard gewerkt aan de mogelijkheden om energie te besparen. Deze energiereductie zorgt voor een structureel lagere maandlast.
Al met al kunnen we stellen dat de uitvoering van het plan van aanpak op schema ligt. De situatie is sterk genormaliseerd. In oktober 2007 zullen wij vanuit Dorpsbelangen middels een nog uit te schrijven jaarvergadering het dorp een nadere toelichting geven. Hierbij kan dan ook huidige penningmeester decharge verleend worden. 

 De kascommissie heeft inmiddels de boeken aan een nadere inspectie onderworpen

 
<< Begin < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Resultaten 14 - 24 van 24