Een gebiedsregisseur!
Saturday 22 December 2007

Hoogste tijd om te vragen wat dat betekent!

We vragen het aan Marcel Nuninga van wijkbeheer. Marcel is ontwerper/planner bij het team wijkbeheer bij de gemeente Delfzijl. Naast deze functie is hij ook nog 8 uur per week gebiedsregisseur voor de dorpen in Delfzijl Zuid.

Hoe komt de gemeente er nu bij een gebiedsregisseur in het leven te roepen?
Een gebiedsregisseur is ontstaan uit het Lokaal Sociaal Beleid. De Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) had al contactpersonen om bewoners in Delfzijl te ondersteunen bij de herstructurering. Dit gebeurde door middel van een goede begeleiding van bewoners in de verhuisfase. De gemeente Delfzijl wilde dit niet alleen voor Delfzijl zelf, maar ook voor haar omliggende dorpen. Vanuit die gedachte zijn voor een aantal gebieden regisseurs aangesteld.

Wat is een gebiedsregisseur?
Marcel heeft onder andere veel contact met de verenigingen van dorpsbelangen en de klankbordgroepen van de dorpen. Voor Meedhuizen betekent dit dat hij veel contact heeft met de Vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen en af en toe ook met individuele dorpsbewoners.

Waar gaat dat contact dan over, welke vragen worden er gesteld vanuit het dorp?
Vanuit Meedhuizen is dat bijvoorbeeld over de boothelling die het dorp graag wil hebben of over de drukte rondom de lagere school. Zo heb ik bijvoorbeeld veel contact met de obs Meedhuizen over het project Duurzaam Veilig. Vragen op het sociaal vlak komen ook wel eens aan de orde. Een inwoner wil bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, maar weet niet waar hij terecht kan. Dan regel ik, soms ook in samenwerking met de Stichting Welzijn Delfzijl, dat deze persoon op de juiste plek terecht komt.

Welk doel wil de gemeente hiermee bereiken?
Laatst had ik bijvoorbeeld een groepje bewoners uit een dorp die een aantal vragen had aan de gemeente omdat ze tegen een probleem aanliepen. Ik zorg er dan voor dat er een gesprek komt met de buurtbewoners en alle betrokken ambtenaren. Op deze manier worden de bewoners niet van het kastje naar de muur gestuurd en blijven de lijnen kort.

Hoe kunnen mensen jou vinden?
In Meedhuizen kan dat via de Vereniging Dorpsbelangen. Binnenkort ga ik naar deze vereniging om meer uitleg te geven over wat onze rol voor het dorp kan zijn. Ook zal ik nauw betrokken worden bij de dorpsvisie van Meedhuizen. Bewoners kunnen echter ook rechtstreeks contact met mij opnemen. Mijn gegevens staan op www.delfzijl.nl.
 
< Vorige   Volgende >