Informatie dorpsbudgetten
Thursday 25 September 2008

Namens dorpsbelangen.

Geloof het, of niet, maar B & W van Delfzijl hebben besloten om de dorpen elk een budget van € 4000,- aangevuld met € 3,30 per inwoner, toe te kennen. Dit bedrag - voor Meedhuizen dus een dikke vijfduizend euro - is bedoeld om de sociale samenhang en de leefbaarheid te versterken.

“Ho, wacht eens even, ”zullen naar verwacht de doordenkers onder ons sputteren, “de gemeente mag dan wel goede sier willen maken met zo’n aanlokkelijk initiatief, maar is het niet zo dat er een aantal andere, veel urgentere zaken in het dorp spelen waar steeds maar weer geen geld voor blijkt te zijn en worden we nu niet met een zoethoudertje afgescheept?”

Begrijpelijke, wellicht ook terechte kritiek, maar de gemeente is zeer duidelijk in haar bedoelingen wat dit aangaat. Dus: “take it, or leave it” - ’t is niet anders!

Wie een mooi idee heeft over de besteding van het toegezegde geld, kan dat tot 1 oktober schriftelijk, en vergezeld van achterliggende gedachte, aangeven bij Dorpsbelangen (adres secretariaat: Schaapbulterweg 2). Daarbij moet dan wel rekening worden gehouden met de volgende, door de gemeente opgestelde voorwaarden:

-Het initiatief moet bijdragen aan het verbeteren van de leef baarheid van het dorp op het gebied van welzijn, cultuur(historie), gezondheid,sport en recreatie,educatie, natuur of milieu.

-Zoveel mogelijk inwoners moeten bij het initiatief betrokken worden en zich er verantwoordelijk voor voelen. Ideeën kunnen bij Dorpsbelangen aangedragen worden. Publicatie hierover zal plaats vinden in de “Midhoester”.

-Betrokkenen moeten bereid zijn zelf mee te denken en de handen uit de mouwen te steken.

-Commerciële bedoelingen zijn uit den boze.

-Dorpsbelangen vormt de ideeën die leven om tot concrete voorstellen en communiceert die naar de gemeente toe.

-Initiatieven mogen zich niet richten op de openbare ruimte waar het taken en budgetten van de gemeente betreft. Ook mag er geen overlap plaatsvinden met de plannen uit de dorpsvisie.

-Het voorstel moet binnen het gemeentelijk beleid passen en voldoen aan de wet.

-Marcel Nuninga, onze gebiedsregisseur, moet in overleg met de betrokken gemeentelijke afdeling(en)  het voorstel op z'n geldigheid beoordelen en al dan niet groen licht geven. Alle uitgaven dienen verantwoord te worden.

Het is nogal wat, maar binnen de gestelde kaders moet het toch mogelijk zijn om met z,n allen iets moois te realiseren. Nu is het aan ons om aan te geven welk cadeau we ons wensen. Kom maar op met die ideeën!
 
< Vorige   Volgende >