Raadsvergadering
Wednesday 22 December 2010

Op 16 december jl. is er een raadsvergadering geweest en na in onze ogen een volstrekt onjuist verhaal van de wethouder, is er geschorst en heeft de politiek besloten een nader onderzoek te starten naar het voortbestaan van de school. Er is namelijk een immens verschil
van inzicht tussen het college van Delfzijl en de stichting Marenland.

Het college zegt dat de stichting Marenland zo snel als mogelijk, in een tijdsbestek van twee jaar, een nieuwe school wil oprichten in Wagenborgen en omgeving. De stichting Marenland ontkent dat in alle toonaarden. Zij geeft aan dat er wel een bundeling van scholen
noodzakelijk is, maar dat dit tussen de vijf en tien jaar gerealiseerd gaat worden. Over zeven jaar noemt zij een realistische prognose.
En dat is al heel lang bekend. De raad van Delfzijl wil -als controlerend orgaan- hierover uiteraard duidelijkheid. Wij, de werkgroep, hebben in deze periode de mogelijkheid om alles op een rij te zetten en een strategie te ontwikkelen. Dus de gemeente Delfzijl (het college van B&W) en de stichting Marenland hebben op dit moment een behoorlijk verschil van inzicht. Begin volgend jaar zullen wij de bewoners van Meedhuizen in een bijeenkomst bijpraten en mandaat vragen voor verdere stappen. Ook zullen wij de inwoners tussentijds zoveel als mogelijk informeren. Dat kan via de website van dorpsbelangen, e-mailverkeer, de dorpskrant en nieuwsbrieven. Wij willen u, de inwoners van Meedhuizen, vanaf deze plaats goede feestdagen wensen en een leefbaar 2011. Wij gaan er voor en rekenen op jullie steun in 2011.

De werkgroep gymlokaal Meedhuizen.
 
< Vorige   Volgende >