Uitstel van executie of hebben we volgend jaar weer een gymlokaal?
Wednesday 22 December 2010


Wij, de werkgroep gymlokaal Meedhuizen, hebben een zeer intensieve periode van werken, lobbyen en emoties achter de rug. Waarom?
Wij hadden en hebben vanaf het begin en tot op heden nog steeds het gevoel dat het college van B&W van Delfzijl vast heeft gehouden
aan haar besluit geen enkele euro in het gymlokaal van Meedhuizen te steken. En toch maar in gesprek blijven! Wij hebben heel veel werk verricht en argumenten aangedragen om het gebouw open te houden. Dat hebben we in een notitie vastgelegd en aan de hand van verschillende documenten en een renovatieplan opgesteld. Een weldenkend mens kon geen andere
conclusie trekken dan die om het gymlokaal open te houden. Sluiten en slopen kost de gemeenschap duizenden euro’s per jaar.
De raad van Delfzijl heeft het college de opdracht gegeven met ons te praten over een oplossing. Dat is gebeurd, maar is achteraf een
grote grap geweest. Wij hebben de politieke partijen en individuele raadsleden van Delfzijl verschillende keren benaderd en voorzien van de juiste informatie. Dat heeft er toe geleid dat zij is gaan twijfelen. Het college is toen van argumentatie veranderd en heeft geprobeerd
de raad op het verkeerde been te krijgen door de bevolkingskrimp en het voortbestaan van de school in de strijd te gooien.
 
< Vorige   Volgende >