Olaf Vos
Wednesday 27 June 2007
OlafMoi apmoal,

n Poar moand leden belde meester Godlieb mie op. Hai haar n vroag. Hai mos n stuk schrieven veur dörpskraant van Midhoezen en hai vruig mie om t stuk noa te kieken. Tegen meester Godlieb kin ik netuurlek gain nee zeggen en dus zee ik: “Joa, da’s goud”.

Hai schreef wat over draaimeulen en zukswat en dat lu in Midhoezen zok achter hakken spijen. Dat leste begreep ik nait haildal. Ik wait nog van toun ik der woonde dat lu in Midhoezen nait veul spijen en der zeker en gewis nait ien spijen. In Beatclub en ien t café haar elk in ain geut goud op ofloop, mor spijen, doar wait ik niks van.

Mor vroag was of ik zien stuk noakieken wol, dus ik heb t even bekeken.

Meester het t mor aal over schrievm, moakn en hebn, mor t Grunnegers liekt meer op t Nederlands. Ook in t Grunnegers schrieven wie ales mit –en. Dus gain kommoa of zukswat, mor ‘gewoon’ schrieven, moaken en hebben.

Mooi binnen netuurlek wel de oetdrukkens (wie hebben kop deur ’t helster) en woorden as omdeel en vergoadern. Dat is ja mooi en goud Grunnegers. Ook goud om te lezen is dat meester de woorden maauwen en vaarf, mit twij a’s schrift.
Wat ik din nait begriepen kin (belangriekste waarkwoord aaltied eerst!) is dat meester t het over mekoar. Din vin ik zulf ‘nkander’ veul mooier, mor tou mor. Fred Borg is netuurlek Fred Börg, neie is nije en twei is netuurlek twij (mit laange –ij) en zo binnen der nog wel wat zoaken (ik vin zulf ‘bruken’ mooier en aigenliek ook wel beder as gebruukn), mor, ik mot zeggen, t vaalt mie tou.

As leste wil ik toch nog wel even zeggen dat meester veul beter en mooier Grunnegers proaten kin as ik t kin, mor over ain ding binve liek: meester proat t Grunnegers beter as dat er t schrift. ;-)

Tip van redaktie: kiek ook ains op
www.bondtegenharries.nl

 
< Vorige   Volgende >