Een dag op pad met Follie de Vries.
Thursday 25 June 2009

.

Op woensdagavond 17 juni heb ik een gesprek met Follie de Vries. Onder het genot van een kopje koffie zitten we in de tuin te babbelen over zijn werk bij Fivelingo.
Follie werkt daar sinds 1992 en heeft het daar nog erg naar zijn zin. Voordat ik hem ga vragen waarom hij daar met zo veel plezier werkt, wil ik eerst weten wat Fivelingo precies is en doet. Als ik heel eerlijk ben, dan rijd ik regelmatig langs dat grote groene gebouw onder de rook van Appingedam en dan vraag ik mij af: “Waarom is dat gebouw zo groot, werken daar zoveel mensen? Wat doen die daar toch allemaal?”

Follie: “Fivelingo voert de wet Sociale Werkvoorziening uit, een landelijke wet die wordt uitgevoerd door de gemeenten. Fivelingo heeft hierbij te maken met de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Ten Boer. Deze moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking kunnen worden geplaatst bij een werkvoorzieningschap. Meestal gebeurt dit via het UWV, maar soms ook op advies van ouders. Mensen met een beperking krijgen een indicatie en kunnen worden geplaatst. Dit kan op het moment dat ze onder aangepaste omstandigheden werk kunnen verrichten en een arbeids-productiviteit halen van minimaal 30%. Fivelingo moet daarnaast gepast werk kunnen bieden.

Welk soort werk verrichten de mensen?

“We hebben twee sectoren. Een productiesector en een dienstverleningssector. Binnen de productiesector zijn er een aantal afdelingen, zoals montage en stoffeer. Hier worden stoelen en banken van bijvoorbeeld auto bussen gestoffeerd. Ook is er een elektronica-afdeling waar onder andere printplaatjes worden gesoldeerd. Op de afdeling multipak worden kerstpakketten ingepakt of aanstekers in houders gezet. Het kan variëren van vrij eenvoudig tot iets ingewikkelder werk. Bij het inpakken van kerstpakketten mag er natuurlijk niets ontbreken, dus er moet wel over nagedacht worden. Ook het smidswerk zoals Jan Telkamp dat doet hebben we in huis op de afdeling constructie.
Naast de productiesector hebben we de dienstverleningssector. Hierbij moet men denken aan tuinaanleg en onderhoud. Ook de bouwafdeling valt hieronder als het gaat om het bouwen van nieuwe woningen en bouwwerken of restauratie aan monumentale panden. Een recent voorbeeld hiervan is de verbouw van het zusterhuis (katholieke kerk in de Solwerderstraat in Appingedam of de muziekkoepel achter de Nicolaikerk)”

Hoeveel mensen zijn er dienst en stromen ze ook wel eens door naar het reguliere arbeidsproces?

“Op dit moment zijn er zo’n 600 mensen in dienst inclusief begeleidend personeel. Er is daarbij een uitstroom van 30%. Dit houdt in dat 30% zijn weg vindt naar het reguliere arbeidsproces. Bijvoorbeeld mensen die een klussenbedrijf beginnen of worden uitgeplaatst naar andere bedrijven. Vaak wel met een terugkeer regeling. Het komt wel eens voor dat mensen weer terugkeren, omdat het toch tegenvalt.”

Mensen hebben een beperking als ze bij jullie binnenkomen. Kunnen ze na verloop van tijd uitgeplaatst worden omdat ze bijvoorbeeld veel ervaring opdoen?

“We proberen de kwaliteiten van de mensen zo te ontwikkelen dat het vrije bedrijfsleven behoefte heeft aan deze mensen. Dit is wel sterk afhankelijk van de economie. Als het goed gaat met de economie dan zijn de mensen op de reguliere arbeidsmarkt schaars en komen ze bij ons voor mensen. Als het dan vervolgens weer wat minder gaat met de economie dan zien we ze vaak weer terugkomen. Dit is op zich niet erg, want ze hebben dan wel een hoop ervaring opgedaan. Hiernaast doen we ook een hoop aan reguliere opleidingen zoals beginnend beroepsbeoefenaar. We proberen alle mogelijkheden om tot een hoger plan te komen. Ook doen werknemers volop cursussen zoals VCA, motorkettingzaag- en bosmaaiercursussen en veilig werken aan de weg. Ook vinden er POP gesprekken plaats (persoonlijk ontwikkelingsplan)”

Wanneer worden mensen uitgeplaatst?

Vaak zijn het mensen met gedragsproblemen of psychische problemen. Dit zijn vaak mensen met een tijdelijke beperking die onder begeleiding weer kunnen genezen. Deze mensen komen er steeds meer, waaronder veel jeugdigen met gedragsproblemen.”

Levert dit wel eens problemen op?

“Het begeleidend personeel van Fivelingo heeft regelmatig cursussen en speciale trainingen over hoe om te gaan met psychische problemen. Het gaat dan niet om het oplossen ervan, maar wel hoe er mee om te gaan.”

Ik kan mij voorstellen dat mensen met gedragsproblemen soms geen zin hebben of zorgen voor commotie. Hoe gaan jullie hiermee om?

“Het gebeurt inderdaad wel eens dat men geen zin heeft en voor problemen zorgt. Na een aantal waarschuwingen kunnen ze de poort verlaten. Het is bij ons niet vrijblijvend.”

Wat is jouw functie binnen Fivelingo?

“Ik ben hoofd productiebureau. Ik regel samen met twee medewerkers die ik aanstuur het voorbereidende werk. We doen calculaties voor het werk, maken bestekken, brengen offertes uit en facturen en nemen projecten aan. We hebben dan ook nauw contact met de werkmeesters die we voorzien van informatie, prijzen,, aantal uren en het materiaal wat nodig is. Zij zetten het werk vervolgens uit bij de medewerkers. Ik heb veel contact/connecties met de buitenwereld en zorg er voor dat er werk binnenkomt.”

Nu de hamvraag: Wat maakt jouw werk bij Fivelingo zo leuk?

“Voordat ik hier kwam zat ik op kantoor en maakte ik constructietekeningen voor beton. Dit was zeer beperkt. Omdat ik graag iets anders wilde en het werk niet voor het oprapen lag in die periode, kon ik wel aan de slag bij Fivelingo. Van dag 1 tot nu is er veel diversiteit en afwisseling geweest aan werkzaamheden. Ook het contact met de mensen is ontzettend leuk. Wij zijn een soort van speelbal voor de Nederlandse overheid en de wetgeving verandert steeds, dus ook ons werk.”

Dus inwoners van meedhuizen en omstreekn die het nog niet wisten: Dit gebeurt er allemaal in het grote groene gebouw onder de rook van Appingedam!

 
< Vorige   Volgende >