Dorpsbudget 2011
Sunday 27 March 2011
Ingezonden door dorpsbelangen.

Sinds een aantal jaren wordt erjaarlijks een dorpsbudget door de gemeente Delfzijl toegekend (4000 euro plus 3,30 per inwoner van Meedhuizen) Dit jaar zal dit voor de laatste keer zijn hebben we inmiddels begrepen.
Eerdere dorpsbudgetten zijn bv gebruikt voor: dorpsdraaimolen, bbq voor de voetbalvereniging, aanschaffen van tafeltennistafel en basketbalnet bij het voetbalveld, bijdrage aan Huis van Meedhuizen en dergelijke. Bij deze willen we iedereen weer oproepen te komen met ideeën/voorstellen over de besteding hiervan. Deze kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat van dorpsbelangen, hoofdstraat 56 in Meedhuizen.
Criteria waaraan het idee moet voldoen:
-Het initiatief moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van welzijn, cultuur(historie), gezondheid, sport en recreatie,educatie, natuur of milieu.
-Zoveel mogelijk inwoners moeten bij het initiatief betrokken worden en zich er verantwoordelijk voor voelen.
-Betrokkenen moeten bereid zijn zelf mee te denken en de handen uit de mouwen te steken.
-Commerciële bedoelingen zijn uit den boze.
-Dorpsbelangen vormt de ideeën die leven om tot concrete voorstellen en communiceert die naar de gemeente.
-Initiatieven mogen zich niet richten op de openbare ruimte waar het taken en budgetten van de gemeente betreft. Ook mag er geen overlap plaatsvinden met de plannen uit de dorpsvisie.
-Het voorstel moet binnen het gemeentelijk beleid passen en voldoen aan de wet.
Voorstellen, voorzien van een begroting kunnen ingeleverd worden bij de secretaris van dorpsbelangen:
Arie van Leeuwen, Hoofdstraat 56 in Meedhuizen.
 
< Vorige   Volgende >