Update Dorpsherberg Lanting
Wednesday 22 December 2010


Door Erik Wildeman.
Zoals jullie ongetwijfeld weten is een werkgroep vanuit het dorp hard bezig om een “doorstart” te maken met ons café. Hierbij willen we een korte update geven wat er zoal is gedaan en wat de status is van de doorstart op dit moment. Na formering van de werkgroep is
er een heel proces doorlopen om te komen tot een continuering van ons dorpscafé. Zo is de financiële situatie beoordeeld, is er gekeken
naar mogelijkheden en onmogelijkheden, is het draagvlak gepeild, zijn er vrijwilligers benaderd en is gekeken naar de wenssituatie voor
de continuering van het café Hieruit is naar voren gekomen dat een onafhankelijke stichting, die zelfstandig functioneert en losstaat van
de huidige eigenaar, de meest wenselijke vorm is. Hierover zijn ook gesprekken gevoerd met notaris Drenth, Koninklijke Horeca Nederland, de gemeente Delfzijl en de afdeling Delfzijl van Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast hebben alle vrijwilligers de cursus IVA gevolgd. Deze cursus, Instructie Verantwoord Alcoholschenken, is ons kosteloos gegeven
door de Stichting Groninger Dorpen. Daarnaast is het aspect Sociale Hygiëne geregeld en zijn de nodige mensen op cursus geweest en
zijn op basis hiervan de vergunningen aangepast. Op dit moment wordt de operationele kant van de herberg ingevuld door een grote
groep vrijwilligers. De activiteiten van de werkgroep gaan niet ongemerkt voorbij. Ook buiten Meedhuizen is veel aandacht voor dit proces. Lokale, regionale en landelijke pers nemen regelmatig contact op om de status te vernemen. Met hun is afgesproken
dat er een item gemaakt kan worden op het moment dat de gehele organisatie rondom de herberg bekend is en concreet gemaakt.
Het meest belangrijke onderwerp van de werkgroep was (en is) het verwerven van een beheerder(s).
Na 4 ronden van sollicitatiegesprekken heeft de werkgroep in principe een besluit genomen en wil de variant van twee beheerders nader uitwerken en concretiseren. De stichting is intussen opgericht. De vorming hiervan heeft de nodige energie gekost, maar uiteindelijk
heeft notaris Drenth de formele handeling verricht. Het bestuur van de stichting is thans geïnstalleerd en zal met de vrijwilligers
de onder het bestuur werkende commissies installeren om de uiteenlopende activiteiten en processen rondom de herberg op gang te brengen en te sturen. De eerste signalen hiervan zijn een feit. De commissie activiteiten is druk bezig met het organiseren van diverse
zaken, waaronder een kerstdiner voor onze 55+’ers van het dorp. De folders/posters kunt u vinden op diverse plaatsen in het dorp. De commissie inkoop is bezig met het inventariseren van de bestaande contracten en zal op basis hiervan kijken of nieuwe onderhandelingen
met leveranciers nodig zijn. De commissie financiën is tezamen met een administratiekantoor druk bezig de financiële situatie te stroomlijnen. Al met al is er enorm veel werk verzet in zeer korte tijd. De doelstelling om te komen tot een behoud van Lanting voor
Meedhuizen lijkt geslaagd. Het wordt nu zaak om de vele processen en onderwerpen op een goede manier te doorlopen en te behandelen. We hopen dan ook daarmee op een goede manier in 2011 bezig te zijn en zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar te starten met een beheerdersduo op de herberg. Wat in ieder geval wel hetzelfde blijft, dat zijn de munten. Ook in het nieuwe jaar worden die
weer ingezet. Het bestuur wil alle vrijwilligers, de extern betrokkenen en het dorp Meedhuizen bedanken voor de inzet en wenst iedereen prettige kerstdagen en een voorspoedig 2011.
Tot in de dorpsherberg!
 
< Vorige   Volgende >