Extra ledenvergadering Dorpsbelangen Meedhuizen.
Saturday 22 December 2007

School

Dorpsbelangen 

Op 28 november was café Lanting het toneel van een extra ledenvergadering van Dorpsbelangen Meedhuizen. Hierin legden het bestuur en het interim-bestuur verantwoording af voor de gedane acties van het afgelopen jaar. De financiële situatie van het gebouwencomplexwerd toegelicht, De laatste stand van zaken met betrekking tot de situatie  van de school werd  besproken.

Ook werd de jaarrekening 2007, alsmede de begroting 2008 gepresenteerd.
De financiële situatie rondom de peuter speelzaal en de jeugdkantine is ronduit florissant te noemen. Door sponsorbijdrages en energiereducties is de werkgroep er in geslaagd in kort tijdsbestek de malaise om te buigen in een situatie die vertouwen geeft voor de toekomst. Een toekomst waarin de juridische status centraal staat en hoe het beheer geregeld moet worden.
Rondom de school is veel te doen. De motie van de gemeenteraad, waarin het college van B&W con-creet voor 1 januari aanstaande de knelpunten moet heb-ben opgelost, wordt toegelicht. Het is daarbij zaak zeer alert de vinger aan de pols te houden ten aanzien van het naleven van deze motie.

Op 23 januari aanstaande wordt de reguliere jaarvergadering gehouden. De interim-voorzitter sluit de vergadering af met een dringende oproep aan de leden om potentiële bestuursleden te werven. Immers...

de toekomst van dorpsbelangen moet gewaarborgd blijven.

Erik Wilderman.
 
< Vorige   Volgende >