Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.....
Monday 21 September 2009

Toren MeedhuizenMeedhuizen, een groot thuis als je het mij vraagt. Zodra ik het bord Meedhuizen voorbij rij komt dat gevoel. Maar ja “het klokje....”  die tikt al een tijdje niet meer.

Begin deze maand ontving ik net als iedereen de brief waarin ons gevraagd werd om een bijdrage te leveren voor “ons” klokje.
Nu werden er in de brief ook wat andere bedragen genoemd, ik had natuurlijk wel gezien dat de kerk al enige tijd in de steigers stond, maar dat daar zulke bedragen mee gemoeid waren? Wie zijn de mensen achter dit project.

Ik maak een afspraak met Rob Sintemaartensdijk wonende in Appingedam. Hij is voorzitter van het “College van Kerkrentmeesters” van de Protestantse gemeente te Delfzijl.

Ik moet eigenlijk direct bekennen dat ik nauwelijks weet heb van het reilen en zeilen van onze kerk. Tijdens een kop koffie verteld Rob mij vol passie over het verleden en de toekomst van onze kerk.
De kerk is gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw in romano-gotische stijl, in de loop der tijd zijn er door de vele verbouwingen maar weinig sporen uit deze bouwtijd overgebleven.
Begin 1700 zijn de topgevels en gewelven verwijderd omdat men bang was voor instorting van de kerk. Grove ankers en de zware steunbeer aan de zuidoost kant getuige van deze vrees.
Begin deze eeuw heeft de kerk een gedaante wisseling ondergaan, de toren is toen bekleed met “moderne” stenen en de toren kreeg een steile spits.
Met de laatste restauratie van begin jaren tachtig werd het balken plafond dat met de verbouwing  uit 1700 is geplaatst weer in ere hersteld.
We werden aan het einde van 2007 getipt dat er extra gelden beschikbaar werden gesteld door het Rijk voor restauratie, er lag reeds een plan voor de restauratie van deze kerk maar door bezuinigings ronden van onze regering was deze er niet doorgekomen.
Uitgaande van dit plan konden wij nog voor het einde van 2007 een geactualiseerd planKerk Meedhuizen inleveren bij het rijk. Op 1 Juli 2008 kregen wij het heugelijke nieuws dat er subsidie werd verleend voor 70% van de begroting. Enkele jaren geleden is er in goed overleg besloten om de kerk niet meer te gebruiken voor de wekelijkse diensten, omdat wij de kerk wel graag in eigendom wilde houden zochten wij naar een geschikte bestemming. Een paar enthousiaste Midhoesters wilden een stichting  gaan opgericht die de kerk zou gaan exploiteren. Middels deze constructie kan het gebouw gelukkig ook nog dienst doen voor doop, trouwerijen en begrafenissen.
Het nu ingediende plan voorziet in de nieuwe opzet omdat de kerk naast de restauratie ook geschrikt wordt gemaakt voor meerdere doeleinden.
Er worden voor in de kerk aan beide zijden twee banken verwijder. Ook zal er een klein keukentje geplaatst worden evenals een toilet.
De restauratie is groots, al het stukwerk aan de binnenzijde van de kerk wordt vervangen, voegwerk aan de buitenzijde hersteld evenals de steunbeer.
Er wordt een kleine hoeveelheid asbest verwijderd, elektra wordt vervangen en er komen nieuwe leien op het dak van de toren.
Het uurwerk van de kerk is nog niet zo heel oud en stamt uit 1920, wij hebben echter op verzoek van de inspectie dienst de klok moeten stilzetten aangezien de ophanging van de nog enige overgebleven klok niet voldeed. Meedhuizen heeft tot de jaren twintig twee klokken gehad, de oudste is waarschijnlijk in de jaren twintig verkocht. Deze klok uit 1586 diende als slagwerk voor het uurwerk, de overgebleven klok is gegoten in 1659.

Rob wil het gehele project afgerond hebben op 31 december van dit jaar. Gezien zijn gedrevenheid ben ik ervan overtuigd dat dit hem zeker gaat lukken. Ik bedank Rob voor ons gesprek en hoop dat op 31 december “ons” klokje ook weer tikt....
 
< Vorige   Volgende >