Dorpsbelangrijk nieuws
Wednesday 24 June 2009

Ingezonden stuk Linda Degenhart  namens dorpsbelangen.

In de vorige “Midhoester” hebben we het gehad over de besteding van het dorpsbudget van 2008. De  realisatie van het te plaatsen speeltoestel zal hopelijk nog voor de zomervakantie en anders hierna plaatsvinden: een betonnen tafeltennistafel ter hoogte van de peuterspeelzaal. Ook zal er een basketbalring geplaatst worden, beiden zgn. “hufterproof”

Het is inmiddels duidelijk dat we dit jaar ook weer een dorpsbudget toegekend krijgen (4000 euro plus 3,30 per inwoner). Bij deze willen we iedereen oproepen te komen met ideeën/ voorstellen over de besteding hiervan. Deze kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat van dorpsbelangen, hoofdstraat 56 in Meedhuizen.

Hierbij  nog even weer de criteria waaraan het idee moet voldoen:

-Het initiatief moet bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp op het gebied van welzijn, cultuur(historie), gezondheid,sport en recreatie,educatie, natuur of milieu.

-Zoveel mogelijk inwoners moeten bij het initiatief betrokken worden en zich er verantwoordelijk voor voelen.

-Betrokkenen moeten bereid zijn zelf mee te denken en de handen uit de mouwen te steken.

-Commerciële bedoelingen zijn uit den boze.

-Dorpsbelangen vormt de ideeën die leven om tot concrete voorstellen en communiceert die naar de gemeente toe.

-Initiatieven mogen zich niet richten op de openbare ruimte waar het taken en budgetten van de gemeente betreft. Ook mag er geen overlap plaatsvinden met de plannen uit de dorpsvisie.

-Het voorstel moet binnen het gemeentelijk beleid passen en voldoen aan de wet.

-Marcel Nuninga, onze gebiedsregisseur, moet in overleg met de betrokken gemeentelijke afdeling(en)  het voorstel op z'n geldigheid beoordelen en al dan niet groen licht geven. Alle uitgaven dienen verantwoord te worden d.w.z.  het indienen van een begroting vooraf en een nacalculatie.

Dit lijkt een hele lijst waarbij u bij voorbaat wellicht al hoofdpijn krijgt,  maar uit ervaring blijkt dat het belangrijkste doel is om de sociale samenhang en leefbaarheid van het dorp te vergroten.

Als laatste wil ik u nog melden dat de algemene ledenvergadering is verschoven naar het najaar van 2009.
 
< Vorige   Volgende >