Dorpsbelangrijk nieuws….
Monday 16 March 2009

Door Linda Degenhart namens dorpsbelangen.

Vorig jaar in september is er een oproep in de Midhoester geweest voor iedereen om mee te denken over de invulling van het dorpsbudget. Dit is een budget toegekend door de gemeente Delfzijl van 4000 euro plus 3,30 per inwoner. Het idee moest aan een aantal criteria voldoen en met name om de sociale samenhang en leefbaarheid van het dorp te vergroten. Elk dorp in de gemeente Delfzijl had recht op dit budget mits goed beargumenteerd.

Uiteindelijk zijn er voor Meedhuizen de volgende zaken toegekend:
    - Bijdrage aan de draaimolen
    - Bijdrage voor Beatclub t.b.v. de toneelavonden
    - Bijdrage voor een BBQ voor de voetbalvereniging
    - Bijdrage voor het kerkje (stichting Huis van Meedhuizen)
    - Nog te plaatsen speeltoestel bij voetbalveld/ peuterspeelzaal.
Vorige maand zijn een tweetal leden van dorpsbelangen bij een terugkoppelavond van de gemeente geweest over dit initiatief.  Het is vrijwel zeker dat ook dit jaar weer een dorpsbudget toegekend gaat worden.

Daarnaast is er tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Delfzijl een cheque uitgereikt aan de dorpen van de gemeente Delfzijl ter waarde van 1000 euro ( de zgn. “Helden om de Hoek”, initiatief van gemeente Delfzijl, Akzo Nobel en de Rabobank) Hierop kon men zich van tevoren inschrijven met ook als doel de sociale leefbaarheid van het dorp te vergroten. Ook deze hebben wij ontvangen en zal gebruikt worden voor het nog aan te schaffen speeltoestel bij het voetbalveld.

Mocht u na het lezen van dit schrijven op inspirerende nieuwe ideeën komen voor ons dorp, niet getreurd….: zodra duidelijk is dat het dorpsbudget definitief opnieuw is toegekend zal er opnieuw een oproep in”de Midhoester” komen.

Op zaterdag 21 maart zullen wij, en hopelijk vele anderen met ons, de overalls, werkhandschoenen oog, neus en oorbeschermers opzetten om deel te nemen aan een “opschoonaktie” van Accantus. Dit wil zeggen dat we die dag van 9.00 tot 12.00 de rotzooi (straatvuil) in ons dorp gaan opruimen. Als tegenprestatie zullen we een gift voor onze kas krijgen. Dus mocht u nog geen invulling voor een saaie zaterdagochtend hebben….

Verder staat voor de komende maand nog een info- avond vanuit de gemeente Delfzijl gepland over een eventueel op te zetten Dorpspunt in Meedhuizen. Hierbij moet u denken aan een op vaste tijden geopend loket waar dorpsbewoners terecht kunnen met vragen over: Wonen, Welzijn en Zorg. Deze avond wordt gehouden op woensdag 25 maart in café Lanting.
Nadere informatie zal nog volgen.

Tot zover vanuit dorpsbelangen.
 
< Vorige   Volgende >