Gymlokaal Meedhuizen
Tuesday 21 September 2010

Gymlokaal in Meedhuizen

Ingezonden door de 'werkgroep gymlokaal'

De werkgroep gymzaal Meedhuizen wil het dorp allereerst bedanken voor de steun welke zij in de afgelopen tijd heeft gekregen om te voorkomen dat ons gymlokaal door de gemeente wordt gesloopt. We hebben voor de vakantie honderden Midhoesters voor het gemeenthuis zien demonstreren.
Wat ook hartverwarmend was dat wij, de bevolking van Meedhuizen, ondersteuning hebben gekregen van veel dorpen uit de gemeente Delfzijl.

Wij hebben u via twee nieuwsbrieven geïnformeerd en op 9 september j.l. middels een bijeenkomst.
Waar gaat het om en wat is de stand van zaken op dit moment?

De gemeente is van mening dat het gebouw om veiligheidstechnische redenen is afgekeurd en zij geen geld heeft voor renovatie of
nieuwbouw. In het kader van bezuinigingen wil zij het gebouw slopen en niet herbouwen of renoveren.
In deze discussie wordt te vaak het aantal leerlingen van de basisschool van dit moment en die in de toekomst genoemd.
Omdat de gemeente in onze ogen niet kan aantonen wanneer, door wie en op basis waarvan ons gymlokaal is afgekeurd hebben we een extern bureau de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren. Dit om ons informatie te geven of het gebouw werkelijk zo onveilig is en informatie te verstrekken wat er nodig is het gebouw voor langere tijd open te houden.
Dat is gebeurd en we kunnen vaststellen dat het allemaal best meevalt.
Uiteraard moet er best wat gebeuren, maar een sloop van het gebouw is beslist niet nodig.
Waarom niet? Het slopen van het gebouw kost de gemeente veel geld. Maar ook het aanpassen van de omgeving.
Denk hierbij aan de aansluiting van het gymlokaal aan de school en b.v. de bestrating. Daarnaast moeten de kinderen bewegingsoefeningen hebben. Het vervoer naar gymlokalen in de buurt kost een vermogen evenals een vervangende ruimte naast de school.

Ook hebben wij een discussie met de gemeente over de gereserveerde onderhoudskosten, welke in onze ogen nauwelijks zijn gebruikt
en ons inziens alsnog voor renovatie ingezet kunnen worden. Helaas heeft de gemeente ons in een van onze gesprekken volstrekt
duidelijk gemaakt dat de door ons te ontwikkelen alternatieven niet hoeven te rekenen op maar een cent van de gemeente. Dus op de
gelden welke met de sloop, achterstallig onderhoud en vervoer van leerlingen hoeven wij niet te rekenen. Zoals u zult begrijpen ervaren wij dit als onrecht van het college van B&W en gaan wij de politieke partijen van Delfzijl benaderen om gelden vrij te maken ons te helpen.

In de vergadering van 9 september hebben wij groen licht gekregen ons verzet door te zetten. Deze vraag stond voor ons centraal,
want u zult begrijpen dat de gesprekken met de ambtenaren niet altijd vlekkeloos verlopen en het zou jammer zijn dat het dorp hierdoor schade oploopt.

Op het moment dat wij van plan zijn een andere koers te volgen zullen wij de gemeenschap van Meedhuizen wederom groen licht vragen.

 
< Vorige   Volgende >