Mit ons draaimeuln
Tuesday 20 March 2007
GodliebBeste lu,

Begun jannewoari kwam Thessa bie mie mit ’t verzuik om oaf en tou ’n stukje te schrievm veur de kraant. Zai vertelde mie dat wat lu weer begonn waarn mit de dörpskraant. “k Har ’t wel docht.” As ter knipt en nog ains knipt din spijn de Midhoesters zuk achter hakn en begunn weer vanneis. Zo is’t nou en zo is’t aaltied west. Ik woon nou meer als fattig joar in’t dórp, dus ik kin der wel over mitproatn.

Mit ons draaimeuln ist net zoo’n verhoal as mit de dörpskraant.
’t Was doan mit meuln. Nee dus.
In ’t dorp zeedn ze: “dat kin nait, maauwn omhoog!” In november kwam van aal kantn hulp. Frans Schmölzer gaf meuln onderdak. Heiko Telkamp en Frans Meijer pakn veur de firma Westerdijk ’t elektrieke aan. Jan Telkamp moakt de jukn laanger. De vlouer van de meuln mout noamelk omdeel. De olle ploug van de draaimeuln zette de mast omhoog en Jan kon de moat neemn.
’t Eerste timmerwaark waarn de autootjes. Dei mozn klainer want de roadns staakn onder vlouer oet. Fred Borg zörgde veur de bodemploatn en in de krokus-vakantie kon Jan Stam begunn. Hai hoalde de autootjes oet mekoar, muik ze klainer en zette ze weer in mekoar. Bie Jan Moedt in de schuur het hai de roadns, koplampn en nog wat ander raif zoagt. Moandag begonn en vrijdag kloar. Vaier autootjes oet mekoar en weer in mekoar. Wel dut hom’t noa? De autootjes worn nou schuurt deur Hansen en as ’t weer wat beter wòrdt din komn ze in de vaarf. Arjan Vrij komt nog laangs mit de stoalnkoart en levert ons vaarf en kwastn.

Veurig joar schreef ik over onze pakwoagn. Nait best. Wie zagn gain kans om de deurn van de woagn weer in ’t fatsoun te kriegn. Wie waarn van plan om de trekker te verkoopn en mit dat geld een neie woagn te koopn. Moar wat wolt. Op de vergoadern van dörpsbelangn over het dörpsketoor – net zoo’n boudel as mit dörpskraant en draaimeuln moar hier ook scholders der onder – klopte Erik Wildeman mie in de pauze op scholder. Hai zee teegn mie dat hai wel kans zag om de pakwoagn te moakn. Twei doagn loater belde haimie op mit de bosschop: ’t lukt wel, bring de woagn moar noar de waarkploats van Heuvelman. Twei week loater brocht Erik Donselaar de woagn noar Faarmsom en wie kriegn de woagn dizze moand mit gemoakte deurn weer!

As ik de zoak nou bekiek din zeg ik: wie hebn kop deur ’t helster. Wie draainn in juni. Wie kinn nog wat donateurs gebruukn, want in de toukomst kommn d’r vanzulf weer kosten. Vief euro per joar is toch ook de haile wereld nait.
Van onze donateurs het zuk moar ain bedaankt, hai haar as ainige der gain vertrouwn meer in. Meschain bedenkt hai zich weer nou het weer de goie kaant opgaait. Nou wie het toch over geld hebn; der komt nog wat geld aan. Arie van Leeuwen en Bernard Schuitema binn drok bezig om nog wat euro’s lös te puuln.
Ik geleuf dat ik joe nou alles verteld heb wat er zoaal is gebeurd mit de draaimeuln. In de tweide dörpskraant heurn joe wel hou het verder goan is.

Noaschrift:
Ik proat het Grunnegers beter as dat ik het schrief. Olaf Vos, joe kinn hom wel van TV Noord, mot mien waark moar ains noakiekn. Ik heb joarn zien waark noakeekn, nou is hai aan zet!
 
< Vorige