Nijs oet schoul
De digitale peuterjuf
Wednesday 22 December 2010

Janneke Biemond stelde mij laatst de vraag of het ook leuk was om de digitale peuterjuf van de trolletjes te interviewen.
Op deze vraag geven wij graag een positief antwoord , want in een tijd van elektronische ontwikkelingen zijn wij natuurlijk benieuwd naar de digitale peuterjuf en haar digitale peuters! Op donderdagochtend 9 december sta ik keurig met de ouders te wachten op de peuters die bijna vrij zijn. Het is leuk om te zien hoe de peuters op hun vader of moeder reageren. Je kunt wel zien dat ze een leuke ochtend hebben gehad. Als de peuters naar huis zijn wordt ik enthousiast door Gery Huttema naar binnen geroepen.
Lees meer...
 
De basisschool heeft een nieuwe directeur
Tuesday 21 September 2010

Siemon NiehofGeachte bewoners van Meedhuizen,

Per 1 augustus 2010 ben ik benoemd als directeur aan de o.b.s Meedhuizen.
Via ‘de Midhoester’ wil ik me graag aan u voorstellen.
Mijn naam is Siemon Niehof en ik woon met mijn vrouw Irene in Pieterburen.
Ik heb drie kinderen die allen ouder zijn dan twintig en niet meer thuis wonen.
Naast mijn werk ben ik wadloopgids en hou ik van zeilen met mijn bootje op het Lauwersmeer en op het Wad.

Als directeur van o.b.s. Meedhuizen zal ik mij inzetten voor de ontwikkeling van de school. Ik ben niet de gehele week aanwezig. Naast mijn werk hier ben ik ook directeur van ‘De Ripperdaborg’ in Farmsum en verder ben ik nog betrokken bij het stagebureau van Marenland en leid ik een project voor excellente leerlingen binnen ons bestuur.

Ik wil als directeur van de school bijdragen aan de ontwikkeling van het onderwijs aan uw kinderen en zou graag zien dat de school een centrale plaats in het dorp in blijft nemen.

 
Nieuws van peuterspeel-zaal 'de Trolletjes'.
Thursday 04 October 2007

Donateurs: 

Zoals ieder jaar lopen de ouders van de kinderen de donateurslijsten na. Ook dit jaar zal dit weer in de maand september / oktober gebeuren.
Het geld wat binnen komt wordt oa. besteed aan uitstap-jes, sinterklaaskadootjes en ga zo maar door. Wij hopen dat de huidige donateurs wederom voor komend jaar donateur willen worden!  

Oproep Speelgoed:        

Heeft U nog speelgoed staan waar niets meer mee gedaan wordt, neem dan contact op met Willy Koning (leidster),  Misschien kan de PSZ het gebruiken. Bij voorbaat dank namens de peuters.

 
Nu nieuwe juffen, straks een nieuwe school?
Thursday 04 October 2007

Ingezonden door Heine Zark, directeur OBS Meedhuizen.

O.B.S. MeedhuizenDe kinderen gaan al weer een paar weken naar school. Voor de leerlingen uit de boven-bouw was het wel even span-nend. Ze kregen immers te maken met nieuwe leer-krachten.  Eigenlijk is dat niet helemaal juist. Een van de twee, mevrouw Karen Klat, had al eerder bij ons gewerkt. Wel nieuw is mevrouw Ruth Assink.  Karen begeleidt samen met mevrouw Gea Schrik de groepen 5 en 6. Ruth heeft de oudste leer-lingen van de school onder haar hoede.  In totaal werken er dit schooljaar zeven leerkrachten op school. Ze geven op dit mo-ment les aan 81 leerlingen.

Precies hetzelfde aantal als bij de start van het vorige schooljaar.  Ons schoolgebouw is inmiddels ruim 70 jaar oud. Het ziet er aan de buitenkant uit als een stevig gebouw. n dat is het ook ongetwijfeld.
De binnenkant voldoet echter niet meer aan de eisen die modern onderwijs vraagt. Daarom heeft het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Marenland een verzoek bij de gemeente Delfzijl ingediend om tot een onderwijshuisvesting te komen die wel van deze tijd is.  Dat kan door de huidige school grondig te verbouwen en uit te breiden, of door een volledig nieuwe school te bouwen. De verwachting is dat de gemeente voor het einde van het kalenderjaar haar standpunt m.b.t. het verzoek bekend zal maken.

 
Zeehond 'Spetter' vrij!
Wednesday 27 June 2007
Zeehond SpetterOp 14 november werd in de zeehondencrèche in Pieter-buren een jonge, ondervoede zeehond binnengebracht.
Het dier was ongeveer 3 maanden oud en woog 20 kg.
De OBS adopteerde deze zeehond en de kinderen mochten een naam voor hem bedenken. Het werd uiteindelijk “Spetter”. De naam Spetter was verzonnen door Nienke van der Laan en Patrick Bakker.
Zeehond SpetterDe verwachting was dat Spetter drie maanden in Pieterburen zou blijven om daarna weer zijn vrijheid te krijgen. Maar het verblijf in Pieterburen duurde heel wat langer. Woensdagmiddag 16 mei brak voor Spetter de reis aan naar de Waddenzee. Hij  werd vergezeld door vijf andere zeehonden. En ook door Nienke, Patrick en juf Greet.
Op een boot van het Ministerie van Landbouw ging de reis van Lauwersoog naar een zandplaat bij Schiermonnikoog. Daar werden Spetter (inmiddels 46 kilogram) en de andere zeehonden vrijgelaten. Op de foto is Spetter al onderweg naar het water.