Nijs oet dorp
Dorpsfeest Meedhuizen 15-17 Juni 2012
Monday 04 June 2012

De voorbereidingen...Havenstad FM
 
 
Op dit moment is het erg spannend in Meedhuizen. Alle boerenschuren zijn hermetisch afgesloten. Niemand weet van elkaar hoe hun versierde wagen er uit komt te zien of wat het onderwerp is. De reden van deze geheimzinnigheid is de traditionele optocht van de versierde wagens met kinderen van de lagere school. Deze wordt 1 keer in de vier jaar in Meedhuizen gehouden. Tijdens de optocht op 16 juni aanstaande is er in de Hoofdstraat ook een Midhoester Dieverdoatsiemarkt (een vrolijke zomerfair met een verscheidenheid aan kramen)

dorpsfeest


Er is op het Herbergplein aan de Hoofdstraat een traditionele kermis met zweefmolen, draaimolen, kop van jut, lucky crane, schiettent, suikerspinnenkraam en oliebollenkraam.

 

Lees meer...
 
Wie is de nieuwe parttime beheerder van dorpsherberg Lanting?
Tuesday 29 March 2011
.

Dat is Diny Dijk, de echtgenote van Luit Dijk junior (dan weet men vast wel wie ik ben zegt Diny) Van oorsprong is ze een Hogelandster, maar woont deze zomer al weer 22 jaar op Wilderhof. Ze werkt sinds 1981 bij Rijkswaterstaat, tegenwoordig als medewerker operationeel beheer. Dat houdt in dat ze zich binnen het volledige werkgebied van de Waddenzee, van Den Helder tot aan de Duitse grens, bezighoudt met calamiteitenbestrijding, ongevallen (aanvaringen), verontreiniging van water en schouw en inspectie van objecten: bijvoorbeeld de veerinrichting van de veerboten van en naar de Waddeneilanden. Ook heeft ze een eigen bedrijfje 4SAM, wat betekent Sieraden, Accessoires en Mode. Je zou toch zeggen dat dit wel genoeg moet zijn. Ik ben dan ook erg benieuwd naar deze bijzondere “move” als parttime beheerder van de Herberg.
Lees meer...
 
De gymzaal, een gebed zonder einde?
Sunday 27 March 2011

Het is bijna een jaar geleden dat de badmintonclub een eenvoudig telefoontje kreeg met de mededeling: jullie moeten op zeer korte termijn in Wagenborgen sporten. Het gymlokaal in Meedhuizen wordt gesloopt. Het dorp heeft zich verzet en is een jaar lang tussen hoop en wanhoop geslingerd. Er zijn door de werkgroep gymlokaal Meedhuizen veel argumenten aangedragen waarbij is aangetoond dat het slopen van het gymlokaal weggegooid geld is, het dorp Meedhuizen geforceerd in een krimpsituatie kan worden getrokken en dat de manier van communicatie ronduit slecht is geweest. Als argumenten niet meer tellen heeft het college van Burgemeester en wethouders de krimp en het aantal te verwachten leerlingen in de strijd gegooid. Er is in Nederland namelijk een discussie gaande versneld te anticiperen op de vermeende bevolkingskrimp door o.a. brede scholen te gaan bouwen. Dit gaat gepaard met enorme investeringen. Ook de gemeente Delfzijl
doet hieraan mee. Zij wil een tweetal brede scholen. Een voor de Noordelijke dorpen en een voor de zuidelijke dorpen. De vraag is dan ook; wanneer is er een nieuwe brede school in Wagenborgen. Als deze er binnen een paar jaar is, dan zullen de “kleine” scholen moeten sluiten. Dus ook Meedhuizen; en dan is het college en de raad van mening dat het niet meer interessant is het gymlokaal te renoveren.
Om hier een antwoordt op te krijgen hebben wij de stichting Marenland als betrokken partij om duidelijkheid gevraagd. Deze heeft dit gegeven met de woorden dat de school er nog minstens zeven jaar open blijft. Dit tot grote irritatie van het college van B&W. Deze wil sneller een brede school. Dus hebben beide instanties een behoorlijk verschil van inzicht. Omdat er nu een discussie is over een nieuwe school heeft de werkgroep gymlokaal Meedhuizen de medezeggenschapsraad van de school geïnformeerd en betrokken bij de discussie. De mr is immers het orgaan die gesprekspartner is als het gaat over het onderwijs. Daarnaast hebben wij het initiatief genomen om de vereniging kleine
dorpen in te schakelen in de discussies welke wij met de overheid hebben. Het betreft niet alleen Meedhuizen, maar ook de ons omringende dorpen zoals Tjuchem en de Delfzijlster dorpen. Wij willen binnenkort met de dorpen om de tafel om hierover van gedachten te wisselen. Wij hebben de angst dat door het handelen van de politiek, en als voorbeeld het college van B&W van Delfzijl, de dorpen versneld in een dwangmatige krimp worden getrokken, terwijl dat helemaal niet nodig is. Wij zullen de krimp niet ontkennen, maar hebben grote vraagtekens bij de wijze van aanpak door de politiek. Wij verwachten op korte termijn dat de raad van Delfzijl zich uitspreekt over het wel of niet renoveren van ons gymlokaal. In maar verwachten wij de beslissing. Ondanks dat het lang heeft geduurd en de in onze ogen ondermijnende acties van het college van B&W van Delfzijl gaan wij, overeenkomstig onze opdracht van het dorp, door met de strijd voor het leefbaar houden van Meedhuizen. Ook kunnen we in maart 2011 zien welke politieke partijen er voor de dorpen zijn en welke niet.

Werkgroep gymzaal Meedhuizen.

 
Dorpsbudget 2011
Sunday 27 March 2011
Ingezonden door dorpsbelangen.

Sinds een aantal jaren wordt erjaarlijks een dorpsbudget door de gemeente Delfzijl toegekend (4000 euro plus 3,30 per inwoner van Meedhuizen) Dit jaar zal dit voor de laatste keer zijn hebben we inmiddels begrepen.
Eerdere dorpsbudgetten zijn bv gebruikt voor: dorpsdraaimolen, bbq voor de voetbalvereniging, aanschaffen van tafeltennistafel en basketbalnet bij het voetbalveld, bijdrage aan Huis van Meedhuizen en dergelijke. Bij deze willen we iedereen weer oproepen te komen met ideeën/voorstellen over de besteding hiervan. Deze kunnen ingeleverd worden bij het secretariaat van dorpsbelangen, hoofdstraat 56 in Meedhuizen.
Criteria waaraan het idee moet voldoen:
Lees meer...
 
Update Dorpsherberg Lanting
Wednesday 22 December 2010


Door Erik Wildeman.
Zoals jullie ongetwijfeld weten is een werkgroep vanuit het dorp hard bezig om een “doorstart” te maken met ons café. Hierbij willen we een korte update geven wat er zoal is gedaan en wat de status is van de doorstart op dit moment. Na formering van de werkgroep is
er een heel proces doorlopen om te komen tot een continuering van ons dorpscafé. Zo is de financiële situatie beoordeeld, is er gekeken
naar mogelijkheden en onmogelijkheden, is het draagvlak gepeild, zijn er vrijwilligers benaderd en is gekeken naar de wenssituatie voor
de continuering van het café Hieruit is naar voren gekomen dat een onafhankelijke stichting, die zelfstandig functioneert en losstaat van
de huidige eigenaar, de meest wenselijke vorm is. Hierover zijn ook gesprekken gevoerd met notaris Drenth, Koninklijke Horeca Nederland, de gemeente Delfzijl en de afdeling Delfzijl van Koninklijke Horeca Nederland.
Lees meer...
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Resultaten 1 - 9 van 24