De digitale peuterjuf
Wednesday 22 December 2010

Janneke Biemond stelde mij laatst de vraag of het ook leuk was om de digitale peuterjuf van de trolletjes te interviewen.
Op deze vraag geven wij graag een positief antwoord , want in een tijd van elektronische ontwikkelingen zijn wij natuurlijk benieuwd naar de digitale peuterjuf en haar digitale peuters! Op donderdagochtend 9 december sta ik keurig met de ouders te wachten op de peuters die bijna vrij zijn. Het is leuk om te zien hoe de peuters op hun vader of moeder reageren. Je kunt wel zien dat ze een leuke ochtend hebben gehad. Als de peuters naar huis zijn wordt ik enthousiast door Gery Huttema naar binnen geroepen. Gery Huttema (34) woont samen met haar man en hun drie meiden van 3,5 en 8 in Losdorp. Vanaf 1998 werkt ze voor Stichting Kids2B. Ze is begonnen op het kinderdagverblijf voor peuters en baby’s. Vervolgens heeft ze vanaf 2002 in de buitenschoolse opvang in Delfzijl en Bedum gewerkt en heeft in de Ondernemingsraad gezeten. Nu combineert ze de Buitenschoolse opvang met het leidster zijn voor 6 uur in onze peuterspeelzaal in Meedhuizen. Ze was benaderd door de Stichting omdat de voormalige leidster Willy Koning ging stoppen. Omdat ze wat meer een verdiepingsslag wilde maken in haar werk heeft ze onmiddellijk ja gezegd! Ze vertelt dat ze het ontzettend
naar zin heeft en heel veel steun heeft aan de vrijwilligers Soraida Pool en Annegree Atzema. Met z’n drieën zijn ze erg gemotiveerd en hebben ze er heel veel lol in.

Als ik Gery de vraag stel of ze nu een digitale peuterjuf is begint ze te lachen. Ze vertelt dat ze de cursus Digipret heeft gevold en dat ze
daar nu mee aan de slag is met de peuters. Digipret wordt vanuit de gemeente gesubsidieerd en is de eerste peuterportal die jonge kinderen een digitale omgeving biedt die de taalontwikkeling stimuleert. Kinderen en ouders maken op verantwoorde en vriendelijke manier kennis met de wereld van het boek. De peuterportal wordt aangeboden in voorschoolse voorzieningen en bibliotheken op een speciale peutercomputer. De peuterspeelzaal in Meedhuizen heeft er ook één. Deze is ter ondersteuning van het piramideonderwijs. Dit houdt in dat we op alle ontwikkelingsgebieden van de peuters in gaan, zoals gedrag, houding, sociaal, taal, rekenkundig en motoriek. Via thema’s krijgen kinderen meer diepgang in hun spel op alle ontwikkelingsgebieden.
Gery: “In de groep (kring) lees ik een boek voor over een bepaald thema, bijvoorbeeld zoals nu kerst. Vervolgens gaan er daarna 2 tot 3
peuters achter de computer zitten en wordt het boek op de computer voorgelezen, voorzien van een filmpje. Na het filmpje worden er op een leuke manier vragen gesteld over het boek waarop de peuters vervolgens antwoord kunnen geven. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat ze spelletjes kunnen doen naar aanleiding van het voorgelezen boek. De ervaring is dat peuters dit erg leuk vinden.”
“Laatst hadden we het thema vervoer. We zijn begonnen met een thematafel. Iedereen mocht van huis iets meenemen wat met vervoer te maken had. Bijvoorbeeld een autootje, fietsje, trekkertje etc. Deze hebben we her en der in de klas gelegd en vervolgens een boek met dit thema voorgelezen. Kinderen leren dan bijvoorbeeld dat ze een auto moeten pakken of dat ze vragen kunnen
beantwoorden over vervoer. Ze zien op een gegeven moment herkenning in woorden en voorwerpen. Aan het einde van het
thema was Annegree Atzema haar man Jan-Pieter op een echte trekker naar de peuterspeelzaal gekomen en iedereen mocht er natuurlijk even in zitten. Dit is erg leuk, want je merkt dat kinderen die normaal gesproken verlegen zijn en alleen in een hoekje spelen
dit ook erg leuk vinden en daardoor wat meer los komen. Je ziet ook vooruitgang bij de peuters.”
“Wat ook leuk is voor de ouders dat ze in kunnen loggen op Digipret. Ouders kunnen dan zien welke thema’s er behandeld worden. Ze komen dan op een blog van de Trolletjes en zien wat de peuterspeelzaal doet. Ook kunnen ze thuis nog een beetje oefenen als
de peuters dat leuk vinden.”
 
Volgende >