Tweefasestructuur
Tuesday 13 March 2007
Vanaf 5 februari werkt onze school met een tweefasestructuur. In zo’n structuur gaan de leerlingen niet één keer per jaar over, maar twee keer per jaar naar een volgende fase. In plaats van 8 schooljaren kennen we straks 17 fasen. Een fase telt (ongeveer) 20 schoolweken. Als vierjarige kinderen op school komen worden ze in de eerste fase, augustusstroom, of in de tweede fase, februaristroom, ingedeeld. Daarbij wordt gekeken naar de geboortedatum van de vierjarige. Verder speelt de leeftijd geen rol. Er wordt namelijk voortdurend gekeken hoe het kind zich ontwikkelt. Die ontwikkeling is van belang bij de plaatsing in de fases. Een kind kan een pas op de plaats maken. Het gaat dan nog niet door naar de volgende fase. Maar ook kan een kind een fase overslaan.
Waarom hebben we voor deze structuur gekozen?
 
Scholen kampen regelmatig met het probleem van de overgang van oudste kleuters naar groep 3. Sommige kleuters zijn al ver voor de zomervakantie toe aan groep 3. Soms kan een kind zelfs al een beetje lezen. Ze zijn aan een nieuwe uitdaging toe. Andere kleuters vinden het daarentegen nog heerlijk om lekker te kunnen spelen in de kleutergroep. Het ontwikkelingsniveau in de groep oudste kleuters kan nogal ver uiteen liggen. En de vraag doet zich dan voor: “Kan de hele groep verder naar groep 3, om na de zomervakantie te beginnen met het systematisch leren lezen, schrijven en rekenen?” Voor de leerkracht is de keuze soms erg moeilijk te maken. Binnen een tweefasestructuur moet die keuze natuurlijk ook gemaakt worden, maar is het geen keuze voor een heel schooljaar.
 
In het schooljaar 2005-2006 heeft, omdat de kleutergroep erg groot was, in februari een groep kinderen de stap gemaakt naar groep 3. Allemaal kinderen die in hun ontwikkeling zover waren dat ze die stap verantwoord konden maken. Die stap zou aanvankelijk eenmalig zijn. Omdat het echter goed beviel en we inzagen dat we op die manier beter aansloten bij de ontwikkeling van het kind, hebben we besloten het niet bij eenmalig te laten, maar structureel in te voeren.
 
En zo kennen we op dit moment de fasen: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a en de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. Ieder half jaar komt er een nieuwe fase bij.
 
< Vorige