Schone energie uit groen smurrie, innovatieve landbouw.
Tuesday 29 March 2011

Ingezonden door Albert Wildeman.

Olie en gas zijn zo duur geworden dat de noodzaak van goedkopere brandstoffen met de dag groter wordt. Ook de roep en noodzaak naar biologische landbouw neemt grotere vormen aan. Algen, de groene soep die vijvers en sloten bedekken, lijken veel belovend. Je hebt er vooral veel zonlicht voor nodig, maar het kan ook met kunstlicht, denk aan de verlichting voor rozenteelt en ook toegepast in de melkstallen. De opbrengst per hectare is vele malen hoger dan koolzaad of sojabonen. We zitten alleen nog in experimentele fase en dus is de opbrengst nog niet optimaal, maar is per hectare hoger dan bij eerder genoemde oogsten.


Algen
Algen zijn eencellige planten en vermeerderen zich door deling, deze deling vindt eens per 6-8 uur plaats, mits de condities goed zijn. Waardoor je in 24 uur van 1 naar 4- 8 algen plantjes gaat. Algen leven van CO2 (kooldioxide) het wel bekende broeikas gas. Ze stoten
O2 (zuurstof) uit. Het zgn. assimilatie proces. Dit vindt in bladgroen plaats dus ook in grassen en bomen produceren O2.

Algenkweek

Algen groeien in gewoon water en kunnen veel meer olie per hectare produceren dan bijvoorbeeld sojabonen of koolzaad, waarvan ook olie wordt gemaakt. Algen zijn de ideale biobrandstof, algen brandstof van de toekomst. Algen bieden veel mogelijkheden als duurzaam basismateriaal voor de productie van brandstoffen. Algen worden wereldwijd gezien als een veelbelovende grondstof voor biodiesel. De minuscuul kleine organismen zijn rijk aan plantaardige olie. De algen zijn ook rijk aan eiwitten. Hierdoor komen ze ook in voeding supplementen voor zoals smaak en reukstoffen, tot zelfs in medicijnen. De algen zijn de ouds mogelijke vorm van leven op aarde en de geleerden nu beweren dat onze olieen gasvoorraad uit algen is ontstaan. Er zijn op dit moment 80.000 tot 90.000 soorten bekend van de meest uiteenlopende samenstelling. Velen zijn uiterst geschikt voor biobrandstof, ook zijn er soorten die goed verwerkbaar zijn in veevoeder. De algen in veevoer zijn het eenvoudigst te kweken en daarom een goede aanvulling in de landbouw. Deze hebben de meest hoge opbrengst per hectare. Algen kweek je in open vijvers van 30 tot 50 cm diep met stromend water en bekleed met plastic, ook kunnen ze in gesloten bassins en in kassen dan wel schuren worden gekweekt, onder kunstlicht.

Melkveehouders beginnen naast hun mestvergistingsinstallatie ook een algenkwekerij. Beide bronnen van duurzame energie kunnen elkaar goed versterken. Zo is de warmte die vrijkomt bij de vergister te benutten in de algenkwekerij en de CO2 die vrijkomt bij de vergister is het voedsel voor de algen. Zo kan een veebedrijf CO2 neutraal werken. De mest en de uitstoot van CO2 is dan neutraal. Algen kunnen hun gewicht dagelijks verzesvoudigen. Dat zorgt voor grote opbrengsten per hectare en geeft een CO2 reductie van 100 tot 200 ton CO2 per dag al naar gelang de hoeveelheid algen.

Algenkwekerijen

Tot dusver staat de grootste kwekerij in Borculo, maar Eemshaven komt eraan dat hebben we kunnen lezen in het dagblad van het noorden. Het kweken van algen is interessant vanwege het positief effect dat ze hebben op het milieu. Een nieuwe uitdaging voor de biologische landbouw. De minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit( LNV) heeft voor de eerste komende 4 jaar 50 miljoen euro gereserveerd voor de biologische landbouw. De kern van de nota is dat de biologische teelt zich ontwikkelt tot een robuuste, zelfstandige en volwaardige bedrijfstak met een marktaandeel dat ieder jaar 10% groeit. Er komen initiatieven waarbij de biologische landbouw gekoppeld wordt aan de gangbare landbouw. Het biologisch landbouwareaal moet met 5% per jaar groeien. In het friese Hallum staat bij veeboer Zijlstra een gesloten kwekerij, die via zijn eigen mestvergister en algenkweek (gesloten) volledig CO2 neutraal is. Hierdoor heeft de boer geen mesten CO2 boekhouding nodig en hoeft geen heffingen te betalen.
 
Volgende >