Meedhuizen wordt niet vergeten!
Thursday 04 October 2007

Kanaal-2007Dorpsbelangen... 

In de vorige dorpskrant is er een noodkreet geslaakt of Meedhuizen niet vergeten wordt bij de nog te realiseren vaarverbindingen tussen de verschillende gemeentes in Noord en Oost Groningen. Het toeval wil dat ik de week daarvoor er achter kwam dat er een discussie gaande was over de gebiedsontwikkeling van een aan-tal gemeentes. Daar hoort de gemeente Delfzijl ook bij. Diverse gemeentes hebben de koppen bijeen gestoken en hebben in het kader van het planologische ontwikkelingsplan (POP) afgespro-ken samen te werken.
De POP is een plan wat aangeeft hoe de provincie er de komende jaren er uit moet zien. Gemeentes, organisaties en burgers kunnen inspreken in de zogenaamde POP bijeenkomsten om uiteindelijk tot een plan te komen die door de bevolking zoveel mogelijk wordt gedragen. Door als gemeentes samen te werken sta je sterker in de discussie.

Inmiddels is er een notitie van de betrokken gemeentes verschenen waarin wordt aangegeven wat hun ideeën zijn.   Ook het dorp Meedhuizen is daarin niet vergeten. Zoals ik het lees kan er een vaar-verbinding naar o.a. Wagen-borgen en verder worden gerealiseerd.Maar dat zegt nog niet alles. Als wij ons niet inspannen als gemeenschap dan kan het maar zo wel eens zijn dat we wel in de vergetelheid geraken. Dat kan en mag niet! Als interim-voorzitter van dorpsbelangen, inwoner van Meedhuizen en raadslid zal ik de komende tijd veel tijd en energie steken om de wensen van bewoners op die plaatsen te verwoorden waar dat hoort. Uiteraard zal ook dorpsbelangen hierin een belangrijke rol moeten spelen. Dit in combinatie met andere stichtingen en vereni-gingen uit de ons omringende dorpen.  Want samen sta je sterk!  In de najaarsvergadering van  de vereniging dorpsbelangen in oktober zullen we hier uitgebreid op terugkomen.

De exacte datum van deze vergadering wordt later bekend-gemaakt.verenigingen uit de ons omringende dorpen.  Want samen sta je sterk!  In de najaarsvergadering van  de vereniging dorpsbelangen in oktober zullen we hier uitgebreid op terugkomen. De exacte datum van deze vergadering wordt later bekend-gemaakt.

 
< Vorige   Volgende >