Interim-bestuur Dorpsbelangen
Tuesday 13 March 2007
Het huidig bestuur van de vereniging dorpsbelangen Meedhuizen heeft door een aantal omstandigheden in de afgelopen periode niet zo gefunctioneerd als zij had gewild. Daar liggen een paar redenen aan ten grondslag:
Eén daarvan is de sterk wisselende bestuursmutaties van de afgelopen tijd. Het is moeilijk gebleken vrijwilligers te vinden die zich ten dienste willen stellen voor het algemeen belang.
Daarnaast is het lastig geweest de vaak hoog gespannen verwachtingen van de gemeenschap waar te maken.
Dat heeft er toe geleid dat er in de jaarvergadering van 17 januari j.l. een interim-bestuur is gekozen die het huidig bestuur van de vereniging ondersteunt en een situatie creëert die mensen interesseert zitting te nemen in een nieuw te vormen bestuur van de vereniging dorpsbelangen.
 
Het interim bestuur ziet er als volgt uit:
  • Jan Wierenga - voorzitter
  • Erik Wildeman - secretaris
  • Bernard Schuitema - plv. voorzitter
  • Schelto Wolf - penningmeester
  • Arjan Vrij - algemeen bestuurslid
 
Dit interim-bestuur zal minimaal één en maximaal twee jaar aanblijven. Het bestuur zal zich in hoofdzaak bezighouden met de opdrachten die zij uit de jaarvergadering heeft gekregen. In de volgende dorpskrant zal hier verslag van worden gedaan. Inmiddels hebben een tweetal kandidaat bestuursleden zich aangemeld welke stagelopen om te beoordelen of zij in het nieuwe bestuur zitting gaan nemen. Dit zijn Linda kuiters en Arie van Leeuwen.
 
< Vorige   Volgende >